Reflexné zóny

Každá zo siedmich čakier má na chodidle svoju reflexnú zónu, rovnako tak všetky telesné orgány. Takéto reflexné zóny orgánov máme na niekoľkých miestach tela, kde sú zároveň nervové zakončenia (napr. ruky, tvár, uši, hlava) a kde sa verne zrkadlí stav príslušných častí organizmu. Pôsobením na najmenšiu a najvzdialenejšiu plôšku môžeme jednotlivé orgány ovplyvniť pozitívne či negatívne. Z týchto poznatkov vychádza jedna z najstarších prírodných liečebných metód vôbec, ktorou je reflexná terapia (reflexológia). Rovnako ako akupunktúra, aj vznik reflexológie sa odhaduje na dobu okolo 5 000 rokov pr. n. l. Táto metóda, ktorá využíva tlak a masáž reflexných zón, je vhodná nielen na terapiu, ale aj na celkom spoľahlivú diagnostiku.

Diagnostikovanie tlakom na reflexné plôšky poškodených orgánov nie je obyčajne príjemné a podľa intenzity bolesti môžeme posúdiť závažnosť ochorenia. Postupné zmierňovanie bolesti naopak dáva signál o obrate k lepšiemu, čím sa potvrdzuje správny postup terapie. Účinok reflexnej terapie sa dá presne smerovať, a to nielen na žiadaný orgán, ale dokonca na každú jeho časť. Je okamžitý, čo má obrovský význam pri bolestiach, akútnych ťažkostiach a pri prvej pomoci. Ak využijeme pri masáži reflexných zón krémy Energy, dosiahneme synergický efekt. Účinnosť zvýšime aj tým, že na zóny budeme pôsobiť predovšetkým v čase, keď je príslušný meridián v aktívnej fáze, čo zistíme podľa orgánových hodín.