Regenerácia v pentagrame

Nová progresívna metóda reverznej regenerácie je založená na princípoch bioinformačnej terapie a holistickom prístupe k človeku. Využíva najnovšie poznatky psychotroniky, fytoterapie, homeopatie, kryštáloterapie a biorezonancie. Nosičom bioinformácií je bylinný polykompozitný (viaczložkový) extrakt, zladený podľa určitého poriadku tak, aby pomáhal uviesť do rovnovážneho stavu všetky životné pochody v tele.

Následne dochádza k celkovému posilneniu imunity a celkovej harmonizácii osobnosti človeka. Každá rastlina, nerast a ostatné látky, ktoré možno využiť na regeneráciu, majú najväčšiu účinnosť pri určitom stupni riedenia. Vo vývoji našich prípravkov sme tento princíp zohľadnili v maximálnej miere. Bioinformačné prípravky vyvinuté na základe takejto novej metódy pôsobia na ľudský organizmus v niekoľkých úrovniach súčasne. Účinné látky z rastlín ovplyvňujú telesné orgány priamo cez meridiánové prepojenie a informačné zložky rušia príčinu ochorenia pomocou biorezonancie už v informačnom poli človeka.

Ich maximálna účinnosť sa prejaví prostredníctvom synergického efektu. Rovnováha sa v tele nastoľuje pomocou reverzných príznakov minulých ochorení. Celý systém reverznej regenerácie Energy tvorí päť základných širokospektrálnych regeneračných prípravkov, ktoré sa vzájomne dopĺňajú a sú určené na harmonizáciu všetkých dôležitých oblastí ľudského organizmu. Slovo ,,širokospektrálny“ pritom vyjadruje, že každý prípravok regeneruje hneď niekoľko oblastí súčasne. Veľká výhoda je v kreatívnosti použitia jednotlivých prípravkov a v jednoduchosti systému, pri ktorom sa môže starať o svoje zdravie preventívne každý sám.