Energy

Filozofia firmy Energy je založená na celostnom prístupe k človeku a telo aj myseľ chápe ako prepojené súčasti jedného  energetického systému. Optimálna spolupráca oboch prvkov je základným predpokladom zdravia celého organizmu. Dôraz kladieme teda nielen na prevenciu jednotlivých zdravotných problémov, ale usilujeme sa zamerať pozornosť každého klienta do jeho vlastného stredu. Prípravky Energy sú výnimočné výživové doplnky, vyrobené podľa najmodernejších poznatkov alternatívnych vied. Súčasný sortiment predstavuje ucelenú ponuku vysokoúčinných a zaručene prírodných prípravkov z oblasti výživových doplnkov a kozmetiky. Sú zostavené podľa princípov starej čínskej medicíny, avšak s využitím najnovších poznatkov fytoterapie, homeopatie, kryštáloterapie a biorezonancie.