Produkty firmy Energy

Filozofia firmy Energy je založená na celostnom prístupe k človeku a telo aj myseľ chápe ako prepojené súčasti jedného  energetického systému. Optimálna spolupráca oboch prvkov je základným predpokladom zdravia celého organizmu. Dôraz kladieme teda nielen na prevenciu jednotlivých zdravotných problémov, ale usilujeme sa zamerať pozornosť každého klienta do jeho vlastného stredu. Prípravky Energy sú výnimočné výživové doplnky, vyrobené podľa najmodernejších poznatkov alternatívnych vied. Súčasný sortiment predstavuje ucelenú ponuku vysokoúčinných a zaručene prírodných prípravkov z oblasti výživových doplnkov a kozmetiky. Sú zostavené podľa princípov starej čínskej medicíny, avšak s využitím najnovších poznatkov fytoterapie, homeopatie, kryštáloterapie a biorezonancie.
Základným kameňom ponuky je Pentagram® koncentrátov, ktorého podstata vychádza z vysokoefektívnej metódy „Regenerácia v Pentagrame®“. Ide o svetovú novinku v oblasti obnovovania zdravia a jeho prevencie. 

Päť prípravkov predstavuje pôsobenie piatich základných prírodných prvkov, ktoré korešpondujú s ich energiami. Ich vzájomná súčinnosť buď prispieva k detoxikovaniu a ozdraveniu celého organizmu, alebo jednotlivé prípravky cielene pôsobia podľa povahy konkrétneho zdravotného problému. Systém Regenerácie v Pentagrame® sa týka nielen vnútorného užívania koncentrátov, ale aj vonkajšieho použitia prostredníctvom krémov Pentagramu®. Týchto päť regeneračných mastí obsahuje okrem bylinných zložiek, vysokoúčinných látok a bioinformácií aj energeticky nabitú minerálnu vodu zo žriedla Podhájska. Okrem týchto základných prípravkov ponúkame ďalšie kvalitné výživové doplnky a rad kozmetiky zameranej na starostlivosť o pleť.

Všetky naše prípravky sú vyvinuté podľa princípov starej čínskej medicíny, s využitím najnovších technológií bioinformačnej medicíny a poznatkov fytoterapie, homeopatie, kryštáloterapie, biorezonancie a psychotroniky. 

zdroj: Prehlad produktov