Rýchly screening zdravotného stavu prístrojom Magnetspace

MagnetSpace je biorezonančný analyzátor tela, ktorý umožňuje detailne zmerať Váš aktuálny zdravotný stav. Analýza trvá len 1 minútu pričom vyhodnotí Váš celkový zdravotný stav, funkciu jednotlivých orgánovych systémov a hladinu vitamínov, minerálov a stopových prvkov vo Vašom organizme.

Zariadenie integruje výsledky lekárskej vedy, bioinformatiky, elektroniky a iných vied.
Teoretickým základom jeho fungovania je kvantová medicína. Prístroj využíva najmodernejšie elektromagnetické technológie pre účel výberu slabého, nevyváženého magnetického poľa buniek k analýze. Prístroj je natoľko citlivý, že dokáže odhaliť aj malé odchýlky od normálu, čím dáva možnosť odstrániť ťažkosti skôr ako sa naplno prejavia.

Princíp kvantovej medicíny

Ľudské telo je zložené z veľkého množstva buniek, ktoré postupne rastú, vyvíjajú sa, delia, regenerujú a nakoniec odumierajú - vlastne obnovujú sa charakteristickým bunečným delením. Každú minútu sa delí v dospelom tele 25 miliónov buniek, zatiaľ čo krvných buniek sa tvorí za minútu 100 miliónov.

V priebehu delenia a rastu bunky jej nabité elementárne častice v jadre, tvoriace stavebný prvok molekúl z ktorých je tvorená bunka, a elektróny mimo jadra bunky sú v neustálom pohybe a tým neustále vyžarujú elektromagnetické vlnenie.

Elektromagnetické vlny vychádzajúce z ľudského tela presne indikujú jeho stav: zobrazujú rozdielny vzor keď je človek zdravý, chorý alebo má oslabené zdravie. Ak sa nám podarí určiť tieto vzory, môžeme určiť aj stav tela.

Podľa kvantovej medicíny príčina chorôb spočíva v zmene rotácie a smeru pohybu elektrónov umiestnených mimo atómové jadro, a to zmení funkciu atómov, z nich tvorených molekúl, buniek a nakoniec z nich zložených orgánov.

Vzhľadom k tomu, že častica elektrónu je elektromagneticky nabitá, tak v prípade zmeny jej rotácie a smeru pohybu sa zmení aj elektromagnetické vlnenie samotného atómu. Avšak vykazovaná hodnota tejto zmeny, vyvolanej ochorením, alebo zmenou fyzického stavu v dôsledku nesprávnej životosprávy je veľmi nízka, pohybuje sa v rozmedzí nano- a mikro gauss. Frekvenciu a energiu tohto slabého elektromagnetického poľa vykazovanú priamo alebo pomocou ručného senzora je možné porovnať s rezonančným spektrom jednotlivých chorôb a nutričných ukazovateľov, importovaných do prístroja tým spôsobom, že prístroj zosilní nameranú hodnotu a porovná ju so spektrom hodnôt uložených v prístroji.

Výsledky testu nemajú diagnostický význam, slúžia len pre informačné účely. 

 

Zoznam skríningových meraní Magnetspace:

 • Funkcia srdca a ciev
 • Funkcia žalúdka a čriev
 • Funkcia žlčníka
 • Funkcia pankreasu
 • Funkcia pečene
 • Funkcia obličiek
 • Funkcia pľúc
 • Mozog a nervy
 • Choiroby kostí
 • Hustota kostí
 • Reumatické choroby
 • Glukóza
 • Fyzický stav
 • Jedy a toxíny v tele
 • Hladina stopových prvkov
 • Prítomnosť ťažkých kovov
 • Aminokyseliny
 • Endokrinný systém
 • Imunitný systém
 • Gynekológia/ prostata- podľa pohlavia
 • Pokožka
 • Analýza pŕs
 • Alergény
 • Funkcia oka
 • Obezita
 • Parazity