EAV meranie meridiánov prístrojom Supertronic

Poskytujeme poradenstvo a konzultácie v oblasti tradičnej čínskej medicíny EAV meranie meridiánov (energetické dráhy orgánov). Pomocou merania sa dá zistiť pomer jinu a jangu v párových orgánoch

  • meranie krvného tlaku klasickým tlakomerom
  • v prípade potreby vyšetrenie Ph moču
  • meranie energetických dráh párových orgánov podľa čínskej medicíny
  • zostavenie programu s použitím prípravkov komplementárnej medicíny

Cena merania s vytvorením programu: 30€

Ako funguje supertronic

Prístroj vychádza z metódy nazvanej “elektroakupunktúra podľa Dr. Volla” (EAV) a bol vyvinutý a prispôsobený pre potreby poradcov firmy Energy. Ide o elektronické zariadenie, ktoré prostredníctvom elektrickej vodivosti kože meria v presne definovaných akupunktúrnych bodoch momentálny energetický stav orgánovej akupunktúrnej dráhy, prípadne konkrétneho orgánu. Laicky povedané – zisťuje, akým spôsobom riadia autonómne centrá v mozgu a chrbticovej mieche činnosť jednotlivých orgánov a ich tkanív. Umožňuje aj priame testovanie použitia bioinformačných prípravkov pre konkrétneho človeka podľa jeho momentálnej potreby.Metóda merania Supertronicom je určená na odhaľovanie funkčných problémov, čím sa odlišuje od lekárskej diagnostiky, pri ktorej sa zisťujú organické poruchy a anatomické zmeny. Lekárska diagnostika sa teda nedá zamieňať s diagnostikou energetickou, ktorá je jej alternatívou a klasickú medicínsku diagnostiku vhodne dopĺňa.

Výhody diagnostiky Supertronicom

Meranie Supertronicom je neinvazívna metóda, ktorá už v predstihu môže odhaliť funkčné ťažkosti v určitom orgáne. Najväčší význam má pri prevencii, keď je regenerácia najúčinnejšia a príčiny poruchy funkcie orgánu sa dajú spoľahlivo odstrániť. Ak sa zdravý človek nechá zmerať minimálne 1x za pol roka u poradcu, ktorý využíva práve túto metódu, nemusí mať obavy z nebezpečných chronických ochorení. Prístroj ukáže funkčné poruchy ešte pred prejavením symptómov. Regeneračné pôsobenie vytestovaného prípravku zabráni ďalšiemu rozvoju poruchy a vráti funkciu príslušného orgánu do normálnych hodnôt.Ak už klient vykazuje určité príznaky, Supertronic dokáže zacieliť regeneráciu priamo na pôvod ochorenia a organizmus sa oveľa rýchlejšie vracia do normálu. Aj v prípade ťažkých a často krát neliečiteľných postihnutí prichádza aspoň čiastočná náprava počas 6 až 9 mesiacov riadenej regenerácie. Ako dlho bude regenerácia trvať, závisí od hĺbky postihnutia. U mladých ľudí alebo pri problémoch, ktoré sa objavili v nedávnej dobe, môže prísť náprava už do 3 týždňov. Regenerácia sa väčšinou dá kombinovať s klasickou liečbou, lebo princíp regeneračného pôsobenia je absolútne odlišný od pôsobenia klasických liečiv. Existujú výnimky, tie však poradcovia Energy poznajú a vedia, ktorý produkt v ktorom prípade použiť.

Čo prístroj dokáže

Zmeraním bodov na rukách a nohách a následnou analýzou ich hodnôt sa dá pomerne presne určiť zdroj prípadných ťažkostí. Dá sa určiť druh stresu a to, ktoré enzymatické systémy nepracujú na 100 %, či napríklad nejde o poruchu vstrebávania v tenkom čreve. Nejde o lekársku diagnostiku, ale o zistenie funkčnosti jednotlivých systémov. Po tejto analýze je možné priamo vytestovať konkrétny prípravok alebo kombináciu prípravkov, vhodných na obnovenie funkcie orgánu, na jeho regeneráciu.

Kto môže absolvovať vyšetrenie?

Každý bez ohľadu na vek, pohlavie a druh ochorenia. Určitú opatrnosť treba u ľudí vysokého veku, lebo u nich sú chronické stavy veľmi zakorenené a treba počítať s dlhodobou regeneráciou. Meranie neprekáža ani ľuďom s kardiostimulátorom alebo tehotným ženám. Vyšetrenie detí je limitované iba veľkosťou prstov – dá sa uskutočniť zhruba od 3 rokov, je to iba otázka spolupráce dieťaťa. Mladšie deti a zvieratá je možné merať a testovať prostredníctvom prostredníka. Prístrojom sa nedá merať narušená, poranená alebo ekzémová koža.